Centrum Kształcenia Ustawicznego w Skierniewicach
96-100 Skierniewice, Al. Niepodległości 4, tel. 0-46 833 20 03
Plany nauczania

PLAN NAUCZANIA
klasy I i II w roku szk. 2009/2010
UZUPEŁNIAJĄCE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
DLA DOROSŁYCH
 

Lp.
Przedmiot nauczania
Liczba godzin w semestrze
Razem godzin
w dwuletnim okresie nauczania
I
II
III
IV
-
-
przyjęto
planowo
1.       
Język polski
38
38
44
32
-
-
152
 126
2.       
Język obcy
18
18
18
18
-
-
72
   72
3.       
Historia
16
16
18
14
-
-
 64
   36
4.       
Wiedza o społeczeństwie
10
12
-
-
-
-
 22
   18
5.       
Matematyka
26
26
28
24
-
-
104
   72
6.     
Fizyka i astronomia
12
10
12
10
-
-
      44
   18
   36      18
   36
7.       
Chemia
10
12
12
10
-
-
      44
8.       
Biologia
12
10
12
10
-
-
      44
9.       
Geografia
12
12
16
10
-
-
      50
   18
10.  
Podstawy przedsięb.
10
10
-
-
-
-
      20
  18
11.  
Technologia informacyjna
12
12
-
-
-
-
      24
   18
Godziny na nauczanie przedmiotów ujętych
w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym
 118
Godziny do dyspozycji dyrektora
    36
 
Razem
 
176
176
160
128
-
-
640
 640

 1. Godziny na nauczanie przedmiotów ujętych w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym:
  • Matematyka - 32
  • Historia - 28
  • J. polski - 26
  • Geografia - 32
 2. Godziny do dyspozycji dyrektora
  • Fizyka - 8
  • Technologia inf. - 6
  • WOS - 4 
  • Chemia - 8 
  • Biologia - 8
  • Podstawy przedsięb. - 2

 

Okres nauczania : 2 lata
Podbudowa : zasadnicza szkoła zawodowa (nowego typu)

Szukaj Schowaj
Inne strony w tym dziale Schowaj