Centrum Kształcenia Ustawicznego w Skierniewicach
96-100 Skierniewice, Al. Niepodległości 4, tel. 0-46 833 20 03
PLAN NAUCZANIA

PLAN NAUCZANIA
TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCE w zawodzie: Technik usług fryzjerskich
Nr programu: 514 [02] / T – 4, TU, SP / MENiS / 2004.06.07

Przedmioty ogólnokształcące
Lp.
Nazwa przedmiotu
sem
I
sem
II
sem.
III
sem.
IV
sem.
V
sem.
VI
Razem
1
Język polski
22
22
22
22
22
28
138
2
Język angielski
12
12
12
12
12
12
72
3
Historia
10
8
8
10
-
-
36
4
WOS
10
8
-
-
-
-
18
5
Matematyka
16
16
16
16
16
16
96
6
Fizyka i astronomia
-
-
-
-
10
8
18
7
Chemia
-
-
14
16
-
-
30
8
Biologia
-
-
12
12
-
-
24
9
Geografia
-
-
-
-
10
8
18
10
Podst. przed.
10
8
-
-
-
-
18
11
Tech. inf.
-
-
8
10
-
-
18
Razem przed. ogól.
80
74
92
98
70
72
486
Przedmioty zawodowe
12
Higiena
18
8
-
-
-
-
26
13
Materiały fryzjerskie
-
8
10
-
-
-
18
14
Technologia fryzjerstwa
-
10
10
10
10
-
40
15
Stylizacja
-
10
10
10
20
-
50
16
Podstawy psychologii
16
10
-
-
-
-
26
17
Podstawy pedagogiki
30
10
-
-
-
-
40
18
Podst. działalności usługowej
10
8
-
-
-
-
18
19
Pracownia fryzjerska
-
16
32
36
36
36
156
20
Specjalizacja
-
-
-
-
18
22
40
Razem przed. zawodowe
74
80
62
56
84
58
414
Razem w cyklu kształcenia
154
154
154
154
154
130
900

 

Szukaj Schowaj