Centrum Kształcenia Ustawicznego w Skierniewicach
96-100 Skierniewice, Al. Niepodległości 4, tel. 0-46 833 20 03
PLAN NAUCZANIA

PLAN NAUCZANIA
TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCE w zawodzie: Technik handlowiec
Nr programu: 341 [03] / MEN / 2009.02.03

Przedmioty ogólnokształcące
Lp.
Nazwa przedmiotu
sem
I
sem
II
sem.
III
sem.
IV
sem.
V
sem.
VI
Razem
1
Język polski
22
22
22
22
22
28
138
2
Język angielski
12
12
12
12
12
12
72
3
Historia
10
8
8
10
-
-
36
4
WOS
10
8
-
-
-
-
18
5
Matematyka
16
16
16
16
16
16
96
6
Fizyka i astronomia
-
-
-
-
10
8
18
7
Chemia
-
-
14
16
-
-
30
8
Biologia
-
-
12
12
-
-
24
9
Geografia
-
-
-
-
10
8
18
10
Podst. przed.
10
8
-
-
-
-
18
11
Tech. inf.
-
-
8
10
-
-
18
Razem przed. ogól.
80
74
92
98
70
72
486
Przedmioty zawodowe
12
Podst. ekonomii
13
-
-
-
-
-
13
13
Statystyka
-
-
-
-
-
13
13
14
Marketing
20
20
-
-
-
-
40
15
Elementy prawa
-
13
-
-
-
-
13
16
Ekonomika handlu
40
20
20
27
-
-
107
17
Rach. handlowa
-
-
20
33
28
26
107
18
Towaroznawstwo
-
-
-
-
27
-
27
19
Działalność przed. handlowego
-
-
27
-
-
-
27
20
Język obcy zawodowy
-
27
-
-
-
-
27
21
Pracownia inf-handlowa
-
-
-
-
20
20
40
Razem przed. zawodowe
73
80
67
60
75
59
414
Razem w cyklu kształcenia
153
154
159
158
154
131
900

Szukaj Schowaj