Centrum Kształcenia Ustawicznego w Skierniewicach
96-100 Skierniewice, Al. Niepodległości 4, tel. 0-46 833 20 03
Charakterystyka szkoły

Technik handlowiec (na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej w zawodzie sprzedawca)

Okres nauki - 3 lata

Możliwości zatrudnienia - Technik handlowiec może pracować w komórkach handlowo – marketingowych we wszystkich podmiotach gospodarczych lub samodzielnie prowadzić małą firmę handlową oraz w instytucjach kontroli handlu (Państwowa Inspekcja Pracy, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta itp.)

Szukaj Schowaj