Centrum Kształcenia Ustawicznego w Skierniewicach
96-100 Skierniewice, Al. Niepodległości 4, tel. 0-46 833 20 03
Plany nauczania

PLAN NAUCZANIA
Klasy I i II w roku szk. 2009/2010
SZKOŁY POLICEALNEJ DLA DOROSŁYCH
w zawodzie : technik ochrony środowiska
Okres nauczania : 2 lata, Podbudowa : szkoła średnia

Przedmioty nauczania
Liczba godzin konsultacji
Semestry
Razem godzin
 
I
II
III
IV
1.      Podstawy techniki
30
34
-
-
 64
2.      Biologia i ekologia
30
34
-
-
 64
3.      Ochrona powietrza oraz ochrona przed hałasem i drganiami
30
34
34
34
132
4.      Gospodarowanie odpadami, ochrona gleb i rekultywacja
24
33
24
24
105
5.      Ochrona wód
28
24
27
26
105
6.      Pracownia badań laboratoryjnych
-
-
40
40
 80
7.      Użytkowanie komputerów
30
17
17
16
 80
8.      Prawo i ekonomika w ochronie środowiska
-
-
26
26
 52
9.      Podstawy przedsiębiorczości
10
8
-
-
18
Razem
182
184
168
166
700
Praktyka zawodowa : po 4 tygodnie w III i IV semestrze

Szukaj Schowaj
Inne strony w tym dziale Schowaj