Centrum Kształcenia Ustawicznego w Skierniewicach
96-100 Skierniewice, Al. Niepodległości 4, tel. 0-46 833 20 03
Charakterystyka szkoły

Technik ochrony środowiska

Okres nauki: - 2 lata

Możliwości zatrudnienia: Technik ochrony środowiska może pracować m.in.: w ośrodkach badań i kontroli środowiska, w terenowych organach administracji państwowej w zakresie ochrony środowiska, w stacjach sanitarno-epidemiologicznych, w działach ochrony środowiska w zakładach przemysłowych, w przedsiębiorstwach wodociągów i kanalizacji, stacjach uzdatniania wody i oczyszczania ścieków, zakładach utylizacji odpadów.

Szukaj Schowaj