Centrum Kształcenia Ustawicznego w Skierniewicach
96-100 Skierniewice, Al. Niepodległości 4, tel. 0-46 833 20 03
Plany nauczania

PLAN NAUCZANIA
klasy I i II w roku szk. 2009/2010
SZKOŁY POLICEALNEJ DLA DOROSŁYCH
w zawodzie : technik ekonomista
Okres nauczania :2 lata, Podbudowa : szkoła średnia, Specjalność : ekonomika i zarządzanie małą firmą

Nr programu 341[02] / MEN / 2008.05.20

PLAN NAUCZANIA
 Klasa II w roku szkolnym 2009/2010 SZKOŁY POLICEALNEJ w zawodzie technik EKONOMISTA 
Nr programu   341[02] / MEN / 2008.05.20
Lp. Przedmioty Semestry Razem
I II III IV
1 Podstawy ekonomii 24 15 15   54
2 Prawo 15 25 24 18 82
3 Ekonomika 15 50 50 35 150
4 Rachunkowość 39 40 45 80 204
5 Pracownia ekonomiczna 54 28     82
6 Język obcy zawodowy 18 10     28
7 Specjalizacja     42 40 82
8 Podstawy przedsiębiorczości 8 10     18
Razem liczba godzin dydaktycznych: 173 178 176 173 700
Praktyka zawodowa : po 3 tygodnie w III i IV semestrze
PLAN NAUCZANIA
 Klasa I w roku szkolnym 2009/2010 SZKOŁY POLICEALNEJ w zawodzie technik EKONOMISTA 
Nr programu   341[02] / MEN / 2008.05.20
Lp. Przedmioty Semestry Razem
I II III IV
1 Podstawy ekonomii 26 28     54
2 Prawo 20 22 20 20 82
3 Ekonomika 40 50 30 30 150
4 Rachunkowość 60 64 40 40 204
5 Pracownia ekonomiczna     42 40 82
6 Język obcy zawodowy 14 14     28
7 Specjalizacja     40 42 82
8 Podstawy przedsiębiorczości 18       18
Razem liczba godzin dydaktycznych: 178 178 172 172 700
Praktyka zawodowa : po 3 tygodnie w III i IV semestrze

 

Szukaj Schowaj
Inne strony w tym dziale Schowaj