Centrum Kształcenia Ustawicznego w Skierniewicach
96-100 Skierniewice, Al. Niepodległości 4, tel. 0-46 833 20 03
Plany nauczania

PLAN NAUCZANIA
klasy I i II w roku szk. 2009/2010
SZKOŁY POLICEALNEJ DLA DOROSŁYCH
w zawodzie : technik BHP
Okres nauczania : 1,5 roku, Podbudowa : szkoła średnia (liceum)

Przedmioty nauczania
Liczba godzin konsultacji
Semestry
Razem godzin
 
I
II
III
1.      Podstawy mechaniki ,budowy konstrukcji maszyn i rysunku
26
27
-
53
2.      Techniki wytwarzania z materiałoznawstwem
26
28
-
54
3.      Podstawy statystyki, ekonomiki i organizacji
27
-
-
27
4.      Toksykologia
14
-
-
14
5.      Podstawy ergonomii i fizjologii pracy
-
-
39
39
6.      Podstawy psychologii i socjologii
-
-
14
14
7.      Prawna ochrona pracy
-
-
44
44
8.      Techniczne bezpieczeństwo pracy
43
44
-
87
9.      Analiza i ocena zagrożeń
32
45
-
77
10. Szkolenie i popularyzacja zagadnień BHP
-
24
-
24
11. Ochrona naturalnego środowiska i ochrona P. POŻ
-
-
24
24
12. Użytkowanie komputera ( 2 grupy)
-
-
21
21
13. Zajęcia praktyczne
-
-
29
29
14. Podstawy przedsiębiorczości
10
8
 
 
Razem
178
176
171
525
Praktyka zawodowa : po 2 tygodnie w II i III semestrze

Szukaj Schowaj
Inne strony w tym dziale Schowaj