Centrum Kształcenia Ustawicznego w Skierniewicach
96-100 Skierniewice, Al. Niepodległości 4, tel. 0-46 833 20 03
Punkt doradztwa zawodowego

Jeżeli jesteście zainteresowani wyborem szkoły, zawodu, zmianą lub podniesieniem kwalifikacji, uzyskaniem informacji dotyczących ofert pracy również internetowych, możliwości dalszego kształcenia zapraszamy do sali nr 2 w CKU.
W celu przygotowania się do aktywnego i samodzielnego poszukiwania pracy lub szkoły możecie przyjść do doradcy zawodowego, który: 

 • zapozna z aktywnymi metodami szukania pracy, 
 • nauczy zasad autoprezentacji oraz prowadzenia rozmów z pracodawcą, 
 • pomoże: 
  • w sporządzaniu dokumentów przydatnych do poszukiwania pracy
   ( życiorys, ofertę pracy, list motywacyjny ) 
  • rozpoznać istniejące trudności w znalezieniu pracy, 
  • ustalić cele zawodowe, 
  • ustalić preferencje i predyspozycje zawodowe (testy), 
  • wybrać odpowiedni rodzaj pracy lub kierunek szkolenia czy przekwalifikowania, 
  • zaplanować ścieżkę kariery edukacyjnej i zawodowej, 
  • uzyskać szczegółowe informacje o zawodach na rynku pracy, 
  • przygotować się do poszukiwania pracy, 
  • nabyć umiejętności poruszania się po rynku pracy, 
  • przygotować indywidualny plan działania

W Punkcie doradztwa zawodowego znajdują się: 

 • teczki o zawodach, 
 • ulotki i broszury o zawodach, 
 • informatory dotyczące szkół średnich, policealnych, wyższych, 
 • broszury pomocnicze w poruszaniu się po rynku pracy 
 • broszury i ulotki dotyczące matury i egzaminów zawodowych 
 • prasa lokalna, regionalna, ogólnopolska

Słuchacze mogą odnaleźć i ocenić swoje predyspozycje zawodowe poprzez: 

 • poradę indywidualną 
 • spotkania grupowe

Oferta skierowana jest do osób, które zastanawiają się nad wyborem szkoły, zawodu lub chcą zmienić zawód, podnieść kwalifikacje, dokształcić się, poszukać ofert pracy, dowiedzieć się
o prawach absolwenta.
Doradca zawodowy współpracuje z: 

 • Powiatowym Urzędem Pracy 
 • Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP 
 • Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej

Słuchacze CKU mogą korzystać z programów komputerowych i internetu bezpłatnie!!!
CKU dysponuje stanowiskami komputerowymi dla tych osób, które chcą skorzystać
z możliwości napisania dokumentów aplikacyjnych, różnych pism i prac, poćwiczyć swoje umiejętności, znaleźć informacje w internecie.
Szczegółowe informacje w pokoju nr 2 w CKU.
Godziny pracy doradcy zawodowego
tel. 0-46 833 20 03

Szukaj Schowaj
Inne strony w tym dziale Schowaj