Centrum Kształcenia Ustawicznego w Skierniewicach
96-100 Skierniewice, Al. Niepodległości 4, tel. 0-46 833 20 03
KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII

Symbol programu 512[05]
Numer programu 502[05]/SZ/MENiS/2002.05.08

 
Lp.
 
PRZEDMIOT
STOPIEŃ TURNUSU
I
II
OGÓŁEM
LICZBA GODZIN
tygodniowo
Ogółem
tygodniowo
Ogółem
 
1.
Podstawy żywienia człowieka
10
40
-
-
40
2.
Wyposażenie techniczne
-
-
9
36
36
3.
Organizacja, bezpieczeństwo i higiena pracy
6
24
-
-
24
4.
Technologie gastronomiczne
18
72
20
80
148
5.
Podstawy rachunkowości gastronomicznej
-
-
5
20
20
6.
Godziny do dyspozycji dyrektora/wychowawcy
1
4
1
4
8
RAZEM
35
140
35
140
280

Szukaj Schowaj
Inne strony w tym dziale Schowaj