Centrum Kształcenia Ustawicznego w Skierniewicach
96-100 Skierniewice, Al. Niepodległości 4, tel. 0-46 833 20 03
Plany nauczania

 PLAN NAUCZANIA
klasy I, II i III w roku szk. 2009/2010
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

Okres nauczania : 3 lata
Podbudowa : gimnazjum

 

Lp.
Przedmiot nauczania
Liczba godzin w semestrze
Razem godzin
w trzyletnim okresie nauczania
I
II
III
IV
V
VI
przyjęto
planowo
1.       
Język polski
34
34
34
32
32
32
198
 198
2.       
Język obcy
20
20
20
20
20
20
120
 108
3.       
Historia
10
12
10
12
10
12
 66
   54
4.       
Wiedza o społeczeństwie
-
-
10
10
-
-
 20
   18
5.       
Matematyka
26
26
28
26
26
26
158
 126
6.     
Fizyka i astronomia
12
10
12
10
12
10
      66
   36
   36      + 18
   36
7.       
Chemia
10
12
10
12
10
12
      66
8.       
Biologia
12
10
12
10
12
10
      66
9.       
Geografia
12
12
12
12
-
-
      48
   36
10.  
Podstawy przedsięb.
-
-
10
10
-
-
      20
   18
11.  
Technologia informacyjna
18
18
-
-
-
-
      36
   36
Godziny na nauczanie przedmiotów ujętych
w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym
 104
Godziny do dyspozycji dyrektora
    40
 
Razem
 
154
154
158
154
122
122
864
 864

 1.  Godziny na nauczanie przedmiotów ujętych w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym:
  • Matematyka - 32
  • Fizyka - 24
  • Chemia - 24 
  • Biologia - 24
 2. Godziny do dyspozycji dyrektora
  • Język obcy - 12
  • Historia - 12
  • WOS - 2 
  • Geografia - 12 
  • Podstawy przedsięb. - 2
Szukaj Schowaj
Inne strony w tym dziale Schowaj