Centrum Kształcenia Ustawicznego w Skierniewicach
96-100 Skierniewice, Al. Niepodległości 4, tel. 0-46 833 20 03
Terminarz egzaminu

Terminarz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w 2012 r. w CKU Skierniewice

Dla absolwentów, którzy uzyskają świadectwo ukończenia szkoły w styczniu 2012r.
– technik bezpieczeństwa i higieny pracy

 • Etap pisemny
  17 stycznia 2012 r. (wtorek) godz. 12.00
 • Etap praktyczny
  od 18 do 20 stycznia 2011 r. – dla absolwentów szkół policealnych

(szczegółowy harmonogram przeprowadzania etapu praktycznego będzie zamieszczony na stronach OKE do 10 grudnia 2011 r.)
Przekazanie przez okręgową komisję egzaminacyjną dyplomów do szkół – 28 lutego 2012 r.


Dla absolwentów, którzy uzyskają świadectwo ukończenia szkoły w czerwcu
– technik ekonomista, technik informatyk

 • Etap pisemny
  18 czerwca 2012 r. (poniedziałek) godz. 12.00
 • Etap praktyczny
  od 19 do 22 czerwca 2012 r.
  (szczegółowy harmonogram przeprowadzania etapu praktycznego będzie zamieszczony na stronach OKE do 2 kwietnia 2012 r.)

Przekazanie przez okręgową komisję egzaminacyjną dyplomów do szkół – 26 sierpnia 2012 r.

Szukaj Schowaj