Centrum Kształcenia Ustawicznego w Skierniewicach
96-100 Skierniewice, Al. Niepodległości 4, tel. 0-46 833 20 03
II. STRUKTURA CENTRUM

§ 6

 1. W skład Centrum wchodzą następujące jednostki organizacyjne:
  1) Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych na podbudowie programowej gimnazjum, przekształcone Uchwałą Nr XXII/10/04 Rady Miasta Skierniewice z dnia 26 lutego 2004 roku z ponadpodstawowego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych.
  Nazwa Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych brzmi:
  Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
  w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Skierniewicach

  2) Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, które zostało utworzone Uchwałą Nr XXII/10/04 Rady Miasta Skierniewice z dnia 26 lutego 2004 roku.
  Nazwa Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych brzmi:
  Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
  w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Skierniewicach
  3) Szkoła Policealna dla Dorosłych przekształcona Uchwałą Nr XXXIX/36/05 Rady Miasta Skierniewice z dnia 27 kwietnia 2005 roku z Policealnego Studium Zawodowego.
  Nazwa Szkoły Policealnej dla Dorosłych brzmi:
  Szkoła Policealna dla Dorosłych
  w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Skierniewicach

  4) Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego działający na podstawie aktu założycielskiego CKU w Skierniewicach, zwany dalej ODiDZ, mający za zadanie realizację §6 pkt. 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 14.
  Nazwa Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego brzmi:
  Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego
  w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Skierniewicach
  5) Technikum Uzupełniające dla Dorosłych, które zostało utworzone
  Uchwałą Nr XXIX Rady Miasta Skierniewice z dnia 31.03.2008 roku.
  Nazwa Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych brzmi:
  Technikum Uzupełniające dla Dorosłych
  w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Skierniewicac
 2. Dopuszcza się możliwość tworzenia w ramach Centrum nowych jednostek organizacyjnych jeśli potrzeba taka wynika z prowadzonej działalności wymienionej w paragrafie 7 pkt 1. Decyzję w sprawie powołania w ramach Centrum nowej jednostki organizacyjnej na wniosek Dyrektora Centrum, podejmuje Rada Miasta Skierniewice po zasięgnięciu opinii Łódzkiego Kuratora Oświaty. 
 3. Dla wszystkich jednostek Centrum prowadzi wspólną obsługę administracyjno – finansową i kadrową.
Szukaj Schowaj
Inne strony w tym dziale Schowaj