Centrum Kształcenia Ustawicznego w Skierniewicach
96-100 Skierniewice, Al. Niepodległości 4, tel. 0-46 833 20 03
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1 

  1. Centrum Kształcenia Ustawicznego w Skierniewicach zwane dalej Centrum jest placówką kształcenia dorosłych i młodocianych pracowników, działającą na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 1996 r.nr 67, poz. 329 – z późniejszymi zmianami). 
  2. Siedziba Centrum znajduje się w Skierniewicach przy Al. Niepodległości 4.

§ 2

Podstawą działania Centrum jest akt założycielski i niniejszy statut.

§ 3

Organem prowadzącym Centrum jest Miasto Skierniewice.

§ 4

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Łódzki Kurator Oświaty.

§ 5

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Skierniewicach może prowadzić filie na zasadach określonych prawem.

Szukaj Schowaj
Inne strony w tym dziale Schowaj