Centrum Kształcenia Ustawicznego w Skierniewicach
96-100 Skierniewice, Al. Niepodległości 4, tel. 0-46 833 20 03
IV. ORGANY CENTRUM

§ 8

Organami Centrum Kształcenia Ustawicznego są:
A. Dyrektor Centrum
B. Rada Pedagogiczna Centrum zwana dalej Radą Centrum
C. Samorząd Słuchaczy

§ 9

Zasady współdziałania między organami szkoły określają: Regulamin Rady Pedagogicznej – załącznik Nr 1 i Regulamin Samorządu Słuchaczy – załącznik Nr 2 do niniejszego statutu.

Podstrony
Szukaj Schowaj
Inne strony w tym dziale Schowaj