Centrum Kształcenia Ustawicznego w Skierniewicach
96-100 Skierniewice, Al. Niepodległości 4, tel. 0-46 833 20 03
PODSTAWA PRAWNA DZIAŁANIA

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Skierniewicach działa na podstawie:

  • Aktu założycielskiego z dn. 30.04.1996r. wydanego przez Kuratorium Oświaty w Skierniewicach,
  • Ustawy o systemie z dn. 07.09.1991r.
  • Rozporządzenia MENiS z dnia 13.06.2003r.w sprawie rodzajów, organizacji oraz sposobu działania publicznych placówek kształcenia ustawicznego i publicznych placówek kształcenia praktycznego, w tym publicznych ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego. (Dz.U. z 2003r. Nr 132, poz. 1225)
Szukaj Schowaj
Inne strony w tym dziale Schowaj