Centrum Kształcenia Ustawicznego w Skierniewicach
96-100 Skierniewice, Al. Niepodległości 4, tel. 0-46 833 20 03
EGZAMINY SEMESTRALNE DLA KLASY 2OS

EGZAMINY SEMESTRALNE DLA KLASY 1SL w semestrze letnim w roku szk. 2009/2010

Przedmiot - nauczyciel
Egzamin pisemny
Egzamin ustny
Data
Godzina
Nr sali
Data
Godzina
Nr sali
Podstawy mechaniki
Waldemar Janus
12.06.2010
10 40
 
13.06.2010
9 00
 
Techniki wytwarzania
Zbigniew Czopek
-
-
 
12.06.2010
12 35
 
Techniczne bez. pracy
Sławomir Kubik
-
-
 
05.06.2010
12 35
 
Analiza i ocena zagrożeń
Elżbieta Bakalarska
13.06.2010
10 40
 
20.06.2010
14 15
 
Szkolenie i popularyzacja zagadnień BHP
Sławomir Kubik
-
-
 
05.06.2010
14 15
 

Szukaj Schowaj