Centrum Kształcenia Ustawicznego w Skierniewicach
96-100 Skierniewice, Al. Niepodległości 4, tel. 0-46 833 20 03
EGZAMINY SEMESTRALNE DLA KLASY 1H

EGZAMINY SEMESTRALNE DLA KLASY 1H w semestrze letnim w roku szk. 2009/2010

Przedmiot - nauczyciel
Egzamin pisemny
Egzamin ustny
Data
Godzina
Nr sali
Data
Godzina
Nr sali
Język polski
Anna Janus
11.06.2010
16 00
 
13.06.2010
9 00
 
Matematyka
Andrzej Popiński
11.06.2010
18 00
 
19.06.2010
9 00
 
WOS
Maciej Bartosik
-
-
-
17.06.2010
16 00
 
Historia
Elżbieta Bakalarska
-
-
-
07.06.2010
16 00
 
Język angielski
Zofia Kaźmierczak
12.06.2010
9 00
 
19.06.2010
12 35
 
Podstawy przedsiębiorczości
Elżbieta Pawlak
-
-
-
09.06.2010
16 00
 
Elementy prawa
Barbara Kamińska
-
-
-
17.06.2010
16 00
 
Marketing
Elżbieta Pawlak
08.06.2010
16 00
 
20.06.2010
12 35
 
Język obcy zawodowy – angielski
Zofia Kaźmierczak
-
-
-
13.06.2010
12 35
 
Ekonomika handlu
Elżbieta Pawlak
-
-
-
07.06.2010
16 00
 

Szukaj Schowaj